pakkerejseloven rettigheder

Guide til Pakkerejseloven: Dine Rettigheder ved Aflysning og Forsinkelse

Indholdsfortegnelse

Guide til Pakkerejseloven: Dine Rettigheder ved Aflysning og Forsinkelse

Pakkerejseloven sikrer forbrugernes rettigheder ved køb af pakkerejser, og det er vigtigt at kende disse rettigheder, især når uforudsete hændelser som flyaflysninger eller forsinkelser opstår. 

 

Man er dækket af pakkerejseloven, når man køber en pakkerejse, der består af mindst to af følgende elementer, som udbydes samlet: transport, indkvartering, og andre turistmæssige ydelser. Rejsen skal vare over 24 timer eller inkludere overnatning. Hvis disse betingelser er opfyldt, er man beskyttet af pakkerejselovens bestemmelser.

 

I denne artikel vil vi gennemgå, hvornår man er dækket af pakkerejseloven, hvilke regler der gælder ved aflysninger og forsinkelser, og hvad man som forbruger skal gøre i sådanne situationer.

Hvornår er man dækket af pakkerejseloven?

Man er dækket af pakkerejseloven, når man køber en pakkerejse gennem en arrangør eller en formidler, der handler på arrangørens vegne. En pakkerejse er en kombination af mindst to af følgende elementer:

 

 1. Transport
 2. Indkvartering
 3. Andre turistmæssige ydelser, som udgør en væsentlig del af rejsen

Disse elementer skal sælges samlet og have en varighed på over 24 timer eller inkludere en overnatning for at falde ind under pakkerejseloven.

Hvornår er det en pakkerejse?

En rejse betragtes som en pakkerejse, hvis den indeholder mindst to af de ovennævnte elementer, der sælges samlet, enten som en fast kombination eller samlet til en samlet pris. Særskilt fakturering af disse elementer medfører ikke, at de falder uden for pakkerejseloven, så længe de markedsføres og sælges som en samlet pakke.

 

Kan man selv lave en pakkerejse?

Ja, man kan selv sammensætte en pakkerejse ved at købe transport og indkvartering eller andre væsentlige ydelser samlet fra en enkelt leverandør. Det er dog vigtigt at sikre, at de købes som en samlet pakke for at være dækket af pakkerejseloven.

 

Fordelene ved en pakkerejse

En af de største fordele ved at købe en pakkerejse er den beskyttelse, man får gennem pakkerejseloven. Det inkluderer ret til kompensation ved aflysninger, forsinkelser, og hvis rejsen ikke lever op til de aftalte vilkår. Derudover er man dækket af Rejsegarantifonden, som sikrer refusion, hvis rejseudbyderen går konkurs.

 

Hvornår er man dækket af Rejsegarantifonden?

Man er dækket af Rejsegarantifonden, når man har købt en pakkerejse. Fonden sikrer, at man får refunderet sine penge eller transporteret hjem, hvis rejseudbyderen går konkurs

 

Refusion: Hvis din pakkerejse aflyses, har du ret til fuld refusion af det beløb, du har betalt. Dette gælder, hvis aflysningen skyldes arrangørens forhold og ikke kundens egne forhold.

 

Erstatningsrejse: Hvis rejsen aflyses eller forsinkes, kan man også have ret til en erstatningsrejse af tilsvarende eller højere værdi. Hvis man accepterer en rejse af lavere værdi, skal arrangøren refundere prisforskellen.

Pakkerejseloven er designet til at beskytte forbrugerne og sikre, at de får en god oplevelse uden at bekymre sig om økonomiske tab ved aflysninger, forsinkelser eller mangler. Det er derfor altid en god idé at være opmærksom på sine rettigheder og kende lovens bestemmelser, når man planlægger at købe en pakkerejse.

Refundering ved Aflysning med rejsepakkeloven

Hvis en pakkerejse bliver aflyst af arrangøren, har kunden ret til fuld refundering eller en erstatningsrejse. Dette gælder også, hvis arrangøren ikke kan opfylde aftalen væsentligt (Kapitel 5, § 16):

 

Fuld Refundering:

  • Kunden har ret til at få alle beløb betalt for pakkerejsen tilbage, hvis arrangøren aflyser rejsen uden kundens skyld.

Erstatningsrejse:

  • Kunden kan vælge at deltage i en anden pakkerejse af tilsvarende eller højere værdi uden yderligere betaling. Hvis kunden vælger en billigere rejse, skal arrangøren tilbagebetale prisforskellen.

Forsinkelse og Kompensation

Hvis pakkerejsen bliver forsinket, kan kunden have ret til kompensation og erstatning:

 

Forsinkelse i Transport:

  • Hvis forsinkelsen skyldes transporten, som er en del af pakkerejsen, kan kunden kræve kompensation. Dette gælder især, hvis forsinkelsen medfører, at en betydelig del af rejsen går tabt (Kapitel 6, § 22).

Afhjælpning af Mangler:

  • Er pakkerejsen behæftet med mangler, kan kunden kræve, at arrangøren afhjælper manglen. Hvis arrangøren ikke afhjælper manglen inden rimelig tid, har kunden ret til forholdsmæssigt afslag i prisen eller at hæve aftalen og få pengene tilbage (Kapitel 6, § 18 og § 19).

Pakkerejseloven: Hvad skal man gøre ved aflysning eller forsinkelse?

 • Kontakt arrangøren: Hvis din flyvning eller pakkerejse bliver aflyst eller forsinket, skal du straks kontakte arrangøren for at få oplyst dine rettigheder og muligheder for kompensation eller ombooking.
 • Dokumentation: Sørg for at få skriftlig dokumentation for aflysningen eller forsinkelsen, samt alle korrespondancer med arrangøren.
 • Krav om kompensation: Hvis arrangøren ikke tilbyder en tilfredsstillende løsning, kan du fremsætte krav om kompensation i henhold til pakkerejseloven.
 • Klagemuligheder: Hvis du ikke er tilfreds med arrangørens håndtering, kan du klage til Pakkerejse-Ankenævnet eller Forbrugerklagenævnet.
pakkerejseloven

Rejsepakkeloven: Eksempler på afbestilling, flyaflysning m.m.

Pakkerejseloven: Eksempel 1 - Afbestilling af Pakkerejse

Situation: Du har købt en pakkerejse til Grækenland, men to uger før afrejse opstår der voldsomme skovbrande i området nær din destination.

 

Relevant lovtekst: Kapitel 4, § 9, stk. 3 “Kunden kan endvidere afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.”

 

Anvendelse: I denne situation har du ret til at afbestille din pakkerejse og få tilbagebetalt alle beløb, du har betalt for rejsen, da skovbrande i umiddelbar nærhed af rejsemålet betragtes som en naturkatastrofe.

Pakkerejseloven: Eksempel 2 - Flyaflysning

Situation: Du har købt en pakkerejse, som inkluderer fly og hotel, men flyet bliver aflyst, og arrangøren kan ikke finde en alternativ flyvning.

 

Relevant lovtekst: Kapitel 5, § 16, stk. 1 “Aflyser arrangøren pakkerejsen, uden at dette skyldes kundens egne forhold, eller kan det med sikkerhed forudses, at aftalen i øvrigt vil blive misligholdt væsentligt af arrangøren, har kunden ret til enten at deltage i en anden pakkerejse af tilsvarende eller højere værdi uden at betale yderligere, eller at få tilbagebetalt alle beløb, der er betalt i henhold til aftalen.”

 

Anvendelse: I denne situation har du ret til at vælge en anden pakkerejse af tilsvarende eller højere værdi uden ekstra omkostninger, eller at få alle dine penge tilbagebetalt, da flyaflysningen betyder, at arrangøren ikke kan opfylde den oprindelige aftale.

Pakkerejseloven: Eksempel 3 - Mangelfuld Pakkerejse

Situation: Du ankommer til dit hotel, som er en del af en pakkerejse, men hotellet lever ikke op til de aftalte standarder (f.eks. er der ingen pool, som lovet).

 

Relevant lovtekst: Kapitel 6, § 18 og § 19 “Er pakkerejsen mangelfuld, kan kunden kræve, at arrangøren afhjælper mangelen, medmindre dette vil påføre arrangøren uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.”

“Kan afhjælpning ikke kræves, eller afhjælper arrangøren efter kundens påkrav ikke mangelen inden rimelig tid, har kunden krav på forholdsmæssigt afslag i pakkerejsens pris.”

 

Anvendelse: I denne situation kan du kræve, at arrangøren afhjælper manglen ved at tilbyde et andet hotel med de lovede faciliteter. Hvis arrangøren ikke kan eller vil afhjælpe problemet inden for rimelig tid, har du krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen for din pakkerejse.

Pakkerejseloven: Eksempel 4 - Sikkerhed ved Rejsearrangørens Konkurs

Situation: Du har købt en pakkerejse, men før afrejse går rejsearrangøren konkurs.

 

Relevant lovtekst: Kapitel 7, § 28 og Rejsegarantifonden “Formidleren hæfter umiddelbart over for kunden for økonomiske krav, der i medfør af denne lov kan rejses over for arrangøren.”

 

Anvendelse: I denne situation er du beskyttet af Rejsegarantifonden, som sikrer, at du får refunderet dine penge eller får en alternativ rejse. Du skal kontakte Rejsegarantifonden for at få refunderet dine penge eller arrangere en ny rejse.

Pakkerejseloven: Eksempel 5 - Prisændringer

Situation: Du har købt en pakkerejse flere måneder i forvejen, og arrangøren informerer dig om en prisstigning på grund af øgede brændstofpriser.

 

Relevant lovtekst: Kapitel 4, § 13, stk. 2 og 3 “Prisforhøjelse kan kun foretages, hvis arrangøren hurtigst muligt underretter kunden herom og aftalen om køb af pakkerejsen udtrykkeligt giver mulighed for både forhøjelse og nedsættelse af prisen samt angiver den præcise beregningsmetode herfor.”

 

“Den aftalte pris for pakkerejsen kan ikke forhøjes de sidste 20 dage før det aftalte tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse.”

 

Anvendelse: Arrangøren kan kun hæve prisen, hvis det er klart angivet i aftalen og prisen hæves inden for de regler, der er fastsat. Hvis prisstigningen meddeles inden for de sidste 20 dage før afrejse, er den ikke gyldig, og du er ikke forpligtet til at betale merprisen.